HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

HÌNH ẢNH NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG NĂM 2018

✨✨Vừa qua ngày 14.04.2018, Hệ thống giáo dục và đào tạo Khai Trí cùng hơn 30 doanh nghiệp đã tham dự Ngày Hội Tuyển...

HÌNH ẢNH

View stream on flickr

ĐỊA ĐIỂM