GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH (CEO)

0
1459

I.  MỤC TIÊU
– Trang bị cho học viên những tư duy và kiến thức cốt lõi mà một giám đốc điều hành chuyên nghiệp CEO cần  phải có trong điều hiện hội nhập toàn cầu
– Hiểu và vận dụng tốt những năng lực quản trị cần thiết của một CEO trên nhiều lĩnh vực.
– Biết cách đạt được hoài vọng của mình là trở thành một CEO chuyên nghiệp

II.  ĐỐI TƯỢNG
– Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch, CEO, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Ban lãnh đạo, Trợ lý Chủ tịch, Trợ lý CEO …
– Các nhà quản lý cấp trung trong doanh nghiệp: Các giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó các Phòng, Ban, Bộ phận… trong doanh nghiệp.
– Những người có hoài vọng trở thành Giám đốc Điều hành trong tương lai.

III.  NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

STT CHUYÊN ĐỀ Thời lượng(Buổi học)
1 Chân dung Giám đốc điều hành – CEO 1
2 Quản trị chiến lược phát triển doanh nghiệp 3
3 Hệ thống quản lý công ty 2
4 Quản trị tiếp thị và phát triển thương hiệu 4
5 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp 2
6 Quan hệ công chúng và truyền thông 3
7 Nghệ thuật lãnh đạo và thuật sử dụng quyền lực 4
8 Thực hành kỹ năng đàm phán trong kinh doanh 4
9 Kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh 3
10 Quản trị nguồn nhân lực dành cho lãnh đạo 4
11 Quản trị kế toán dành cho lãnh đạo 3
12 Quản trị tài chính và đầu tư dành cho lãnh đạo 3
13 Pháp luật trong hoạt động kinh doanh 2
14 Vai trò lãnh đạo doanh nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập 2
Tổng cộng 40

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
– Thời lượng:  40 buổi (Học chiều thứ 7 và sáng chiều CN)
– Địa điểm học: Cơ sở đào tạo: số 9 Nguyễn Thanh Sơn, P.Bình Khánh, Tplx, AG. (Cặp bờ kè cầu quay, ngay trường ischool lx)
V.  CHI PHÍ ĐÀO TẠO VÀ CHỨNG CHỈ TỐT NGHIỆP
– Chi phí đào tạo trọn gói: 14 triệu đồng/học viên (Chi phí trên bao gồm chi phí tài liệu học, văn phòng phẩm, thi cuối khóa, cấp chứng chỉ, tea-break giữa buổi học)
Lưu ý: Giảm 2 triệu đồng cho học viên đăng ký và hoàn thành học phí trước ngày khai giảng.
Chứng chỉ tốt nghiệp: Sau khi hoàn thành chương trình, những học viên của lớp CEO đạt yêu cầu sẽ được nhận Chứng chỉ tốt nghiệp do Viện Nghiên cứu Phát triển Nguồn nhân lực Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh cấp có giá trị toàn quốc.

VI.  GHI DANH TẠI:
HỆ THỐNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHAI TRÍ
🏠 Văn phòng tuyển sinh: 142/2 Nguyễn thái học, p.mỹ bình, TP.LX, AG. (0296) 3 852.853
🏠 Cơ sở đào tạo: số 9 Nguyễn Thanh Sơn, P.Bình Khánh, Tplx, AG. (Cặp bờ kè cầu quay, ngay trường ischool lx)
☎️ Hotline: (0296)6 552.553
🌐 Web: khaitriag.edu.vn

 

LEAVE A REPLY