ĐẠI HỘI ĐOÀN KHỐI DOANH NGHIỆP 2017-2022

ĐẠI HỘI ĐOÀN KHỐI DOANH NGHIỆP 2017-2022

Trong ngày 30-6 , Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh An Giang đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017-2022.
Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ doanh nghiệp tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và quê hương An Giang giàu đẹp”, nhiệm kỳ 2017 – 2022, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh quyết tâm thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản và công trình thanh niên, như: Phát triển ít nhất 500 đoàn viên mới; ít nhất 70% cơ sở đoàn tham gia xây dựng và thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất, kinh doanh tại đơn vị; 100% đoàn viên thanh niên chấp hành nghiêm Luật giao thông…
Đại hội đã bầu 21 đồng chí vào Ban Chấp hành Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2017 – 2022; đồng chí Tô Kim Hồng tái đắc cử chức Bí thư.
Nhiệm kỳ 2012 – 2017, công tác đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh đã thực hiện 172 công trình, 407 phần việc thanh niên, thu hút 76.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, làm lợi cho xã hội trên 19,5 tỷ đồng (tăng gấp 3 lần so nhiệm kỳ trước)
Là một trong những Đoàn cơ sở của Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh, Trung tâm đào tạo Khai Trí cùng quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ mới với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ doanh nghiệp tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và quê hương An Giang giàu đẹp”

Trung tâm đào tạo Khai Trí chúc mừng Đại hội thành công tốt đẹp !!!

Leave A Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *