CÔNG TÁC TUYỂN SINH NĂM 2014

HÀNH TRÌNH TUYỂN SINH NĂM 2014 CỦA TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KHAI TRÍ

Sáng 28/3/2014, đoàn tư vấn Trung Tâm Đào Tạo Khai Trí bắt đầu đã trở lại làm việc sau hành trình tuyển sinh kéo dài một tuần (21/03/2014 – 28/03/2014). . Đoàn đã tham gia đặt mối quan hệ tốt với tất cả các trường đoàn dừng chân và phát được 3.000 tờ rơi, treo 20 bandrol, dán 50 poster. Vượt chỉ tiêu 2 trường so với kế hoạch, đoàn tư vấn Trung Tâm Đào Tạo Khai Trí đã tham gia tư vấn tuyển sinh và đặt mối quan hệ với 12 trường  THPT mà  Đoàn dừng chân, thuộc Tỉnh An giang : Ba Chúc, Chi Lăng, Xuân Tô, Tịnh Biên, An Phú I, An Phú II, Quốc Thái, Thạnh Mỹ Tây, Bình Long, Long Kiến, Hòa Bình. Đoàn đã hoàn thành công tác tuyển sinh 3.000 tờ rơi, dán và treo 50 poster, 20 bandrol. Thông tin tuyển sinh năm 2014 Trung Tâm Đào Tạo Khai Trí liên kết với các Trường: Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Thành Phố Hồ Chí Minh, Cao Đẳng Nông Nghiệp Nam Bộ, Cao Đẳng Nghề CNTT Ispace đã đến với hàng ngàn học sinh  và nhận được rất nhiều quan tâm, tìm hiểu.

Leave A Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *