HÌNH ẢNH BUỔI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN LỚP KTDN K8

HÌNH ẢNH BUỔI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

         Trải qua hơn một tháng học tập các bạn học viên đã hoàn thành chặng đường kiến thức về học phần Nguyên lý kế toán doanh nghiệp chiếm 1/3 trong tổng chặng đường học tập. Đây cũng là học phần cơ bản đầu tiên của kế toán, giới thiệu cho sinh viên những khái niệm cơ bản, những lý luận chung về kế toán, đặt những viên gạch đầu tiên để có thể học chuyên sâu vào chuyên ngành, cũng là kiến thức nền tảng để tiếp tục bước vào phương pháp hoạch toán kế toán.

          Cùng với phương châm “học đi đôi với hành” vừa qua Trung tâm Dạy nghề Khai Trí đã tổ chức kỳ kiểm tra kết thúc học phần đánh giá năng lực của học viên, để nâng cao chất lượng giảng dạy theo mục tiêu  “giỏi lý thuyết chuyên tay nghề” trong khóa học sơ cấp Kế toán doanh nghiệp 8 nói riêng cũng như các khóa học ngắn hạn khác của Trung tâm nói chung.

         Sau đây là một số hình ảnh cuổi buổi kiểm tra:

 

Leave A Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *