HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM HTKK

Rate this post
  • Thiết bị yêu cầu chạy hệ điều hành WinXP(SP2, SP3), Win 7 trở lên. (Không hỗ trợ hệ điều hành ios/Mac).
  • Máy tính cần có .Net Framework 3.5 trở lên.
  • Đối với Windows 7, 8, 10 cần kích hoạt .NET Framework 3.5 trước khi cài đặt phần mềm, đối với Windows XP có thể cài đặt .NET Framework trong lúc cài đặt phần mềm. Có thể tham khảo hướng dẫn kích hoạt/cài đặt tại đây.
  • Khi khởi chạy ứng dụng lần đầu yêu sử dụng tài khoản User có quyền admin để mở (Run as administrator), nên sử dụng cùng 1 tài khoản user khi cài đặt và sử dụng phần mềm để tránh gặp lỗi.

Bước 1: Tải bộ cài đặt ứng dụng HTKK 4.X.X (file nén HTKK 4.X.X.rar) tại địa chỉ http://www.gdt.gov.vn hoặc http://webketoan.vn

Bước 2: Giải nén file HTKK 4.X.X.rar/.zip thu được bộ cài đặt ứng dụng HTKK 4.X.X

Bước 3: Sử dụng User có quyền admin để chạy file “setup.exe”.

Bước 4: Trên màn hình xuất hiện giao diện để chọn thư mục cài đặt, nhấn nút “Tiep tuc” để thực hiện việc cài đặt.

Hệ thống mặc định thư mục cài đặt sẽ trỏ tới thư mục HTKK trong thư  mục C:\ProgramFile(x86)\

– Nếu không cần thay đổi thư mục mặc định chọn “Tiep tuc >”
– Để hủy cài đặt chọn nút “Huy bo”
– Nếu muốn thay đổi thư mục chọn nút “Thay doi”

Lưu ý: Không nên chọn cài đặt vào thư mục đã cài đặt ứng dụng HTKK phiên bản trước để đảm bảo không ảnh hưởng đến dữ liệu đã kê khai trước đây.

Bước 5: Chọn thư mục cài đặt rồi chọn “Tiep tuc >”.

Bước 6: Trên màn hình sẽ chỉ rõ chi tiết các thao tác có thể. Nhấn nút “Caidat” để bắt đầu cài đặt ứng dụng. Kết thúc quá trình cài đặt, nhấn nút “Hoan thanh”

Như vậy là đã hoàn thành bước cài đặt ứng dụng Hỗ trợ kê khai về máy tính. Ứng dụng sẽ xuất hiện ngoài màn hình Desktop

Leave A Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *