HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT .NET FRAMEWORK 3.5

1. Đối với Windows 7,  8, 10

– Vào menu Start, nhập “Program and Features” sau đó mở công cụ này lên ,chọn “Turn Windows features on or off” hoặc trực tiếp mở “Turn Windows features on or off” trên win10

– Tích chọn đủ tất cả mục .NET Framework 3.5 như bên dưới rồi bấm OK.

– Chọn Download files from Windows Update

– Đợi vài giây để chương trình tự động chạy

– Hệ thống sẽ yêu cầu bạn khởi động lại máy để hoàn tất cài đặt .NET Framework 3.5

Leave A Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *