LỄ KHAI GIẢNG LỚP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP KHÓA 13 ( 20.06.2018)

Ngày 20.06.2017 vừa qua, Hệ thống Giáo dục và Đào tạo Khai Trí đã khai giảng lớp Kế toán Doanh nghiệp khóa 13 tại cơ sở II. Với sự tham gia đầy đủ của các học viên , cán bộ Trung tâm và giảng viên ThS. Nguyễn Thanh Dũng người có hơn 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn Tài chính – Kế toán – Khai báo thuế phụ trách giảng dạy. Với mục tiêu đào tạo giúp người học được tiếp cận với các nghiệp vụ kế toán “sát” với thực tế thông qua chương trình giảng dạy mô phỏng thực tế tại cơ quan Doanh nghiệp. Học viên được cung cấp kiến thức nền tảng về nghiệp vụ Kế toán doanh nghiệp,các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày, cách ghi sổ và xử lý một số tác nghiệp kế toán căn bản tại doanh nghiệp, nắm vững cách tra cứu và tìm hiểu các quy định, thông tư, văn bản pháp luật về kế toán, thuế GTGT, thuế TNCN…… Một số hình ảnh trong buổi học

Leave A Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *