Lệ phí thi chứng chỉ A,B

0
1533

STT

Tên lớp

Lệ phí thi

Ghi chú

1

Chứng chỉ A Tin học

200.000 đ

  Bảo lưu: 150.000đ / 1 môn

2

Chứng chỉ B Tin học

250.000 đ

3

Chứng chỉ A Ngoại ngữ

 200.000 đ

Bảo lưu: 100.000đ / 1 môn

4

Chứng chỉ B Ngoại ngữ

250.000 đ

5

Chứng chỉ C Ngoại ngữ

300.000 đ

LEAVE A REPLY