LỊCH THI CC ỨNG DỤNG CNTT VÀ TIẾNG ANH A2,B1,B2,C1 2017

  0
  301

  KẾ HOẠCH THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT 2017

  Cam kết đầu ra 100%

  Khóa thi Ngày thi Ngày ôn tập
  Khóa 01 09-07-2017 20-05-2017
  Khóa 02 13-08-2017 15-07-2017
  Khóa 03 17-09-2017 19-08-2017
  Khóa 04 22-10-2017 23-09-2017
  Khóa 05 26-11-2017 28-10-2017
  Khóa 06 07-01-2018 02-12-2017

  KẾ HOẠCH THI TIẾNG ANH A2,B1,B2,C1

  Khóa thi Ngày thi Ngày ôn tập
  Khóa 05 30-07-2017 15-07-2017
  Khóa 06 24-09-2017 09-09-2017
  Khóa 07 26-11-2017 11-11-2017

  LEAVE A REPLY