Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định không bắt buộc sử dụng HĐĐT từ ngày 01/11/2020

0
333

https://luatvietnam.vn/thue-phi-le-phi/khong-bat-buoc-su-dung-hoa-don-dien-tu-tu-01-11-2020-565-27208-article.html