Những quy định mới kế toán cần biết trong năm 2018  

Những quy định mới kế toán cần biết trong năm 2018

– Những quy định mới tác động lớn đến nghề kế toán từ năm 2018 mà kế toán cần lưu ý đến. Những thay đổi đó là gì? Những thay đổi đó có quan trọng và thiết yếu hay không?

*** Góc khóa học: Khoá học kế toán thực hành tổng hợp theo thông tư 200 mới nhất, các bạn được học thực hành trên phần mềm kế toán mới nhất hiện nay với các số liệu thực tế trong các công ty, cùng với sự chia sẻ của các thủ thuật kế toán thực hành của đội ngũ giáo viên giỏi, giàu kinh nghiệm truyền đạt cho học viên tham gia khóa học kế toán thực hành có trải nghiệm cụ thể hơn – có kinh nghiệm làm với kế toán thực hành tại tphcm. Bạn có thể tham gia lớp học kế toán thực hành để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất từ các chuyên gia, kế toán trưởng tại trung tâm.

(Hình ảnh: Những quy định mới kế toán cần biết trong năm 2018)

A. Mục tiêu cho khóa học kế toán

  • Cung cấp cho học viên kiến thức nền tảng về nghiệp vụ Kế toán doanh nghiệp
  • Cách hạch toán, cách ghi sổ, nhập liệu vào sổ sách kế toán và xử lý một số tác nghiệp kế toán căn bản tại doanh nghiệp.
  • Nắm vững cách tra cứu và tìm hiểu các quy định, thông tư, văn bản pháp luật về kế toán.

B. Hóa đơn điện tử

(Hình ảnh: mô tả về Hóa Đơn Điện Tử năm 2018)

** Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, thay thế Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 51.

** Theo đó, nổi bật là các quy định sau:

– Bán hàng dưới 200.000 đồng mỗi lần cũng phải lập hóa đơn. Khi bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn giấy, trừ trường hợp người mua yêu cầu nhận hóa đơn và trừ trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử.

– Nhiều đối tượng bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử; đơn cử như:
+ DN, tổ chức kinh doanh đã áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định của Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP .
+ DN đã sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế theo hướng dẫn của BTC.
+ Tổ chức không phải là DN nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng…

C. Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới

** Bộ Tài chính ban hành Thông tư 107/2017/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp thay thế quy định cũ tại Quyết định 19/2006/QĐ-BTC
** Theo đó:

Bạn đang xem: Những quy định mới kế toán cần biết trong năm 2018

– Thông tư 107 hướng dẫn cụ thể về chứng từ, tài khoản, sổ kế toán; báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính.

– Ngoài ra, ban hành kèm theo Thông tư là:
+ Danh mục biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán bắt buộc;
+ Danh mục hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán tài khoản kế toán;
+ Danh mục mẫu sổ và phương pháp lập sổ kế toán;
+ Danh mục mẫu báo cáo và phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách của các đơn vị tại Điều 2 của Thông tư này.

D. Tăng mức lương tối thiểu vùng từ 01/01/2018

** Nghị định 141/2017/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động áp dụng từ ngày 01/01/2018 như sau:

– Vùng I: 3.980.000 đồng/tháng (tăng 230.000 đồng)

– Vùng II: 3.530.000 đồng/tháng (tăng 210.000 đồng)

– Vùng III: 3.090.000 đồng/ tháng (tăng 190.000 đồng)

– Vùng IV: 2.760.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng).

E. Thêm nhiều khoản thu nhập tính đóng BHXH

** Theo quy định tại Luật bảo hiểm xã hội 2014 và hướng dẫn tại Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH thì:

– Hiện nay: Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc = Mức lương + Phụ cấp lương

– Từ ngày 01/01/2018: Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc = Mức lương + Phụ cấp lương + Các khoản bổ sung

** Lưu ý: Khoản bổ sung phải xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kì trả lương.

Leave A Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *