SƯ PHẠM TIỂU HỌC

0
1818

SƯ PHẠM TIỂU HỌC

1. Mục tiêu đào tạo

Chương trình Trung cấp ngành Sư phạm tiểu học được thiết kế nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản và phương pháp giảng dạy các môn học trong chương trình tiểu học, động thời trang bị thêm các kỹ năng, giáo dục đạo đức nghề nghiệp để người học sau khi tốt nghiệp có thể công tác ở môi trường giáo dục tiểu học.

Có lớp 1 năm cho đối tượng tốt nghiệp trung cấp trở lên.

ki-nang2. Nội dung đào tạo

  • Kiến thức về chương trình giáo dục tiểu học và tâm lý giáo dục tiểu học.
  • Kiến thức cơ bản và phương pháp giảng dạy các môn học trong chương trình tiểu học: Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên và xã hội, Âm nhạc, Mỹ thuật…
  • Phương pháp kiểm tra đánh giá chất lượng tiểu học, công tác Đội TNTP và nhi đồng.

3. Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp

Sinh viên ngành Sư phạm tiểu học sau khi tốt nghiệp có thể làm giáo viên tiểu học và các công tác liên quan tại các trường tiểu học.

4. Chương trình đào tạo

Tên học phần

1 Giáo dục quốc phòng-An ninh
2 Giáo dục thể chất
3 Giáo dục Chính trị
4 Tin học
5 Pháp luật
6 Ngoại ngữ
7 Kỹ năng giao tiếp
8 Tâm lý học đại cương
9 Giáo dục học
10 Văn học
11 Tiếng Việt
12 Toán cơ bản
13 Tâm lý học tiểu học
14 Giáo dục tiểu học
15 Kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục ở tiểu học
16 PP dạy học Toán ở tiểu học (1)
17 PP dạy học Toán ở tiểu học (2)
18 PP dạy học Tiếng Việt ở tiểu học
19 Rèn kỹ năng sử dụng Tiếng Việt
20 PP dạy học Tự nhiên Xã hội
21 Thể dục và PPDH
22 Âm nhạc và PPDH
23 Mỹ thuật và PPDH
24 PP dạy học Đạo đức
25 Thủ công – Kỹ thuật và PPGD
26 PP công tác đội TNTP và nhi đồng
27 Thực tập sư phạm
28 Thực tập cơ bản
29 Thực tập tốt nghiệp
THI TỐT NGHIỆP
 1 Chính trị Thi viết 120 phút  Ghi chú
2 Lý thuyết tổng hợp Thi viết 120-150 phút  Tiếng việt, Văn học và PP dạy  tiếng việt ở Tiểu học
3 Thực hành nghề nghiệp Thi viết 120 phút  Toán và PP dạy toán ở Tiểu học

LEAVE A REPLY