THAM GIA TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG MA TUÝ 2017

THAM GIA TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG MA TUÝ 2017

Căn cứ Kế hoạch số 100-KH/ĐTN ngày 26/6/2017 của Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh An Giang về việc “Tổ chức tuyên truyền phồng chống ma túy năm 2017”;

Nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy cho cán bộ đoàn viên công chức trên địa bàn tỉnh. Qua đó, giúp cán bộ đoàn viên công chức nâng cao cảnh giác trong việc phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng ma túy xâm nhập vào môi trường nơi kinh doanh và nơi làm việc.

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống ma túy trong đoàn viên thanh niên, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần đấu tranh phòng, chống ma túy có hiệu quả.

Ban Thường vụ Đoàn Khối huy động lực lượng đoàn viên thanh niên tham dự tuyên
truyền phòng chống ma túy năm 2017 và vừa qua Trung tâm đào tạo Khai Trí đã cùng các sinh viên tham dự, một số hình ảnh trong buổi tuyên truyền

Hình ảnh buổi lễ tham dự:

Leave A Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *