THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA BỒI DƯỠNG NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN

0
2769

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA BỒI DƯỠNG NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN

Nhằm phát triển năng lực thực thi công vụ cho công chức, viên chức ngạch kế toán viên phù hợp với tiêu chuẩn nghiệp vụ kế toán và đáp ứng điều kiện thi nâng ngạch kế toán viên theo quy định tại điều 4 và điều 5 khoản 4 mục b Thông tư số 09/2010/TT-BNV ngày 11/09/2010 của Bộ Nội vụ, và đáp ứng tiêu chuẩn ngạch kế toán viên (mã ngạch 06.031) tại điều 7 khoảng 4 mục b Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ trưởng  Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.  Hệ thống Giáo dục Và Đào tạo Khai Trí phối hợp với Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính (Bộ Tài chính) đào tạo lớp “Bồi dưỡng Quản lý nhà nước ngạch kế toán viên” cụ thể như sau:
1. Đối tượng:
Khóa Bồi dưỡng Quản lý nhà nước ngạch kế toán viên (mã ngạch 06.031): Công chức, viên chức đang giữ ngạch kế toán viên hoặc các ứng viên đang muốn làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước.
2. Nội dung chương trình học tập:
Chương trình Bồi dưỡng Quản lý nhà nước ngạch kế toán viên ban hành kèm theo Quyết định số 1578/QĐ-BTC ngày 03/07/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
3. Thời gian và hình thức học tập:
– Dự kiến khai giảng: 30/05/2020.
– Hình thức học: Các ngày cuối tuần thứ 7, chủ nhật thuận lợi cho anh chị đang làm việc.
4. Địa điểm mở lớp: Hệ Thống Giáo dục và Đào tạo Khai Trí, số 223 Ung Văn Khiêm, P.Mỹ Phước, Tp.Long Xuyên, An Giang.
5. Kinh phí: Nguồn kinh phí từ cơ quan cử học viên đi học đóng hoặc do học viên tự túc.
6. Chứng chỉ: Cuối khóa, học viên đạt yêu cầu được cấp Chứng chỉ “Bồi dưỡng Quản lý nhà nước ngạch kế toán viên”, do Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính cấp. (Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính là đơn vị duy nhất được giao nhiệm vụ xây dựng nội dung chương trình, tổ chức giảng dạy và cấp chứng chỉ khóa “Bồi dưỡng ngạch kế toán viên” cho công chức, viên chức đang giữ ngạch kế toán viên trong các đơn vị hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập).
7.
Địa chỉ liên hệ đăng ký:
HỆ THỐNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHAI TRÍ
Địa chỉ: 223 Ung Văn Khiêm, P.Mỹ Phước, Tp.Long Xuyên, An Giang.
Điện thoại: (0296) 3 852.853  – 0981.611.141 – 0977.094646
Email: khaitriag@gmail.com
Website: http://khaitriag.edu.vn

                                                                                                      Giám đốc

                                                                                                        (Đã ký)

                                                                                            Nguyễn Thanh Dũng

 

LEAVE A REPLY