THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN TẠI AN GIANG

Kính gửi: Quý cơ quan trên địa bàn tỉnh An Giang.

Căn cứ Quyết định số 1648/QĐ-BTC ngày 02 tháng 7 năm 2012 về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1578/QĐ-BTC ngày 03 tháng 7 năm 2013 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về việc Ban hành chương trình bồi dưỡng ngạch kế toán viên;

Căn cứ Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ;

Sau khi có ý kiến thông nhất của Bộ nội vụ tại Công văn số 6354/BNV-CCVC ngày 28 tháng 12 năm 2018 và Công văn số 1861/BNV-CCVC ngày 26 tháng 4 năm 2019;

Nhằm chuẩn hóa ngạch kế toán viên cho cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, các cơ quan đảng, hiệp hội đoàn thể tại tỉnh An Giang.

Hệ thống Giáo dục Và Đào tạo Khai Trí phối hợp với Trường Bồi dưỡng Cán bộ tài chính chiêu sinh lớp “Bồi dưỡng Quản lý nhà nước ngạch Kế toán viên”, cụ thể như sau:

  1. Mục đích khóa học:

– Bồi dưỡng kiến thức về Quản lý nhà nước, nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức, viên chức đang làm công tác kế toán, tài chính tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp, hiệp hội, đoàn thể theo đúng vị trí việc làm.

– Cấp chứng chỉ bổ túc hồ sơ theo quy định về ngạch, bậc công chức và chức danh vị trí công tác. Đây là cơ sở để cán bộ, công chức, viên chức ngành được chuẩn hóa ngạch, bậc; đồng thời là cơ sở để nâng ngạch cao hơn.

  1. Đối tượng và yêu cầu đối với học viên:

– Đối với ngạch Kế toán viên: cán bộ, công chức, viên chức ngạch kế toán viên và tương đương, hưởng lương ngạch kế toán; cán bộ, công chức, viên chức giữ ngạch kế toán viên trung cấp và tương đương, kế toán viên cao đẳng và tương đương chuẩn bị thi nâng ngạch lên kế toán viên theo quy định của pháp luật.

– Các đối tượng khác có nhu cầu.

  1. Nội dung chương trình và giảng viên:

– Theo Quyết định số 1578/QĐ-BTC ngày 03 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

– Giảng viên là các Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ của các Trường BDCBTC, Giảng viên thỉnh giảng của các Trường Đại học, Học viện tại TpHCM và Hà Nội.

  1. Thời gian, hình thức học tập, dự kiến khai giảng và địa điểm học:

– Hình thức học: Các ngày cuối tuần thứ 7, chủ nhật thuận lợi cho anh chị đang làm việc.
– Dự kiến khai giảng: Lúc 8h00, ngày 11/07/2020  (Thứ 7)
– Địa điểm học: Hệ thống Giáo dục và Đào tạo Khai Trí
Số 223 Ung Văn Khiêm, P.Mỹ Phước, Tp.Long Xuyên, An Giang

  1. Kinh phí học tập: 4.500.000 đồng/học viên/khóa (do đơn vị hoặc cá nhân chi trả, học phí bao gồm tài liệu)
  2. Thời hạn và hồ sơ đăng ký: hết ngày 10/07/2020.
  3. Chứng chỉ: Cuối khóa, học viên đạt yêu cầu được cấp Chứng chỉ “Bồi dưỡng Quản lý nhà nước ngạch kế toán viên”, do Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính cấp. (Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính là đơn vị duy nhất được giao nhiệm vụ xây dựng nội dung chương trình, tổ chức giảng dạy và cấp chứng chỉ khóa “Bồi dưỡng ngạch kế toán viên” cho công chức, viên chức đang giữ ngạch kế toán viên trong các đơn vị hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập).
  4. Liên hệ:

Hệ thống Giáo dục và Đào tạo Khai Trí
Điện thoại: (0296) 3852.853 – Hotline: 0981.611.141
– Số 223 Ung Văn Khiêm, P.Mỹ Phước, Tp.Long Xuyên, An Giang
– website: www.khaitriag.edu.vn
Hệ thống Giáo dục và Đào tạo Khai Trí rất mong được sự phối hợp của Quý cơ quan để khóa học được khai giảng theo kế hoạch.
Trân trọng cảm ơn ./.