Thông báo đã có chứng chỉ Tin học khóa 1 (11/04/2015) và Ngoại ngữ – Tin học khóa 2 (08/11/2015)

Thông báo đã có chứng chỉ Tin học khóa 1 thi ngày 11/04/2015 buy Valtrex online no prescription levonorgestrel online

và Ngoại ngữ – Tin học khóa 2 thi ngày 08/11/2015.

Liên hệ Phòng Đào tạo Trung tâm Dạy Nghề Khai Trí tại Trường phổ thông Ischool Long Xuyên để nhận.

Địa chỉ: Số 09, Nguyễn Thanh Sơn, P.Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang.

Liên hệ Cô Nga: 0939.456.070

Leave A Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *