THÔNG BÁO MỞ LỚP TẬP HUẤN KHÓA HỌC ĐẤU THẦU QUA MẠNG NGÀY 21.03.2020

0
626

THÔNG BÁO
V/v Mở lớp đào tạo chứng chỉ Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng

Kính gửi: Các đơn vị Hành chính sự nghiệp; Doanh nghiệp tham gia với tư cách nhà thầu.
– Căn cứ theo Luật đấu thầu số: 43/2013/QH 13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội về việc Ban hành Luật đấu thầu;
– Căn cứ Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;
Căn cứ nhu cầu thực tiễn của địa phương;
Hệ thống Giáo dục và Đào tạo Khai Trí xin thông báo chiêu sinh khóa tập huận “Nghiệp vụ Đấu thầu qua mạng” với nội dung như sau:
1. Mục tiêu:
Hệ thống đấu thầu qua mạng mang lại lợi ích rất lớn cho cấp chính quyền quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và nhà thầu, cung cấp một kênh minh bạch hóa các thông tin trong đấu thầu không chỉ của các đơn vị trong Nhà nước mà cả các tổ chức, doanh nghiệp ngoài quốc doanh, giúp quá trình lựa chọn nhà thầu diễn ra công khai, minh bạch và công bằng dưới sự giám sát của cả cộng đồng và đạt được hiệu quả kinh tế nhờ tiết kiệm các chi phí so với tổ chức đấu thầu truyền thống.
2. Qui định bắt buộc tham gia
Theo điều 29 của Thông tư 11/2019/BKHĐT ngày 16/12/2019 quy định Năm 2020 Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng, trừ trường hợp đối với các gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù;
Giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025: Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng toàn bộ (100%) gói thầu sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập;
3. Nội dung chương trình: bao gồm các chuyên đề:
Chuyên đề 1: Giới thiệu tổng quát về Hệ thống đấu thầu qua mạng
• Giới thiệu trang chủ Hệ thống Đấu thầu qua mạng
• Chức năng của bên mời thầu
• Công nghệ bảo mật
• Các phân hệ chức năng của Hệ thống đấu thầu qua mạng
Chuyên đề 2: Đăng ký người dùng bên mời thầu; Đăng thông báo mời thầu và cho phép tải Hồ sơ mời thầu
• Đăng ký người dùng đối với bên mời thầu
• Đăng tải thông báo mời thầu
• Cho phép đăng tải hồ sơ mời thầu
• Chuyên đề 3: Quy trình đấu thầu qua mạng
• Quy trình tải hồ sơ mời thầu, nộp hồ sơ dự thầu của Nhà thầu
• Mở thầu qua mạng của bên mời thầu
4. Đối tượng:
Lãnh đạo (trưởng, phó đơn vị), chủ tịch công đoàn, kế toán trưởng, kế toán viên liên quan đến mua sắm, sửa chữa tài sản công,… Theo Quy định tất cả các cá nhân tham gia quá trình quản lý đấu thầu đều phải có chứng chỉ về đấu thầu.
5. Học phí: 1.500.000đ/ học viên. (đã bao gồm học phí, chứng chỉ, tài liệu học tập)
Ghi chú: Có chính sách Ưu đãi cho Quý cơ quan, đơn vị đăng ký theo nhóm.
6. Thời gian: 02 ngày 21/03 và 22/03/2020
Khai giảng: 07h30 21/03/2020.
7. Địa điểm: HỆ THỐNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHAI TRÍ
Số 223, Ung Văn Khiêm, P. Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: 02963 852 853. Hotline: 0981 611 141
8. Giảng viên giảng dạy: Chuyên gia đấu thầu của Bộ Kế hoạch đầu tư.
9. Hồ sơ nhập học:
– (01) bản photo giấy CMND;
– (02) ảnh 3x4cm;
– Phiếu thông tin cá nhân (theo mẫu).
Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý đơn vị.
Trân trọng./.

MẪU ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC:
(Gửi bảng đăng ký tổng hợp về địa chỉ email: doduy8th2@gmail.com)

TT Họ tên Ngày sinh Nơi sinh (Ghi Tỉnh) Quê quán (Ghi Tỉnh) Số CMND Đơn vị
1            
2