THÔNG BÁO V/v mở các lớp A2, B1, B2, C1 tiếng Anh và A2, B1 tiếng Pháp Ngày 04/06/2016

0
864

THÔNG BÁO

 V/v mở các lớp A2, B1, B2, C1 tiếng Anh và A2, B1 tiếng Pháp theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP) ngày 04/06/2016

 

A2-B1-Anh.04.06.2016 A2-B1-Phap.04.06.2016.jpg

LEAVE A REPLY