THÔNG BÁO V/v mở các lớp A2, B1, B2, C1 tiếng Anh và A2, B1 tiếng Pháp Ngày 09/07/2016

0
902

THÔNG BÁO

 V/v mở các lớp A2, B1, B2, C1 tiếng Anh và A2, B1 tiếng Pháp theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP) ngày 04/06/2016

TiengAnh-9.7.16 TiengPhap-9.7.16

 

LEAVE A REPLY