THÔNG BÁO V/v mở các lớp A2, B1, B2, C1 tiếng Anh và A2, B1 tiếng Pháp Ngày 16/07/2016

Rate this post

THÔNG BÁO

Khai giảng lớp A2, B1, B2, C1 tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP) ngày 16/07/2016 (học 6 tuần: sáng chiều thứ 7, chủ nhật)

Khai giảng lớp A2, B1 tiếng Pháp theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP) ngày 15/06/2016 (học 7 tuần: sáng chiều thứ 6, 7, chủ nhật)

TiengAnh-16.7.16 TiengPhap-16.7.16

Leave A Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *