THÔNG BÁO Chiêu sinh các lớp A2, B1, B2, C1 tiếng Anh và A2, B1 tiếng Pháp theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP)

THÔNG BÁO

V/v mở các lớp A2, B1, B2, C1 tiếng Anh và A2, B1 tiếng Pháp theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP)

TB

Leave A Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *