CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỌC NGHỀ MIỄN PHÍ CHO ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỌC NGHỀ MIỄN PHÍ CHO ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

ĐIỂM TỰA CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG THẤT NGHIỆP

Thời gian qua, Hệ thống Giáo dục và Đào tạo Khai Trí đã phối hợp cùng Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh An Giang mở các lớp học nghề miễn phí dành cho đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm tạo điều kiện cho người lao động nâng cao trình độ kỹ năng nghề hoặc chuyển đổi nghề nghiệp để nhanh chóng trở lại thị trường lao động.

Với nhiều ngành nghề đa dạng ở nhiều lĩnh vực như kinh tế, kỹ thuật,… Thời gian học linh hoạt và khai giảng thường xuyên giúp người lao động có thể tham gia học nghề sớm.

Cùng KHAI TRÍ xem lại một vài thông tin liên quan

HỆ THỐNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHAI TRÍ

Địa chỉ: 223 Ung Văn Khiêm, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, An Giang

Điện thoại – zalo:

Facebook: https://www.facebook.com/khaitriag.edu.vn

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCPrE7RBNFZHZAxJzvCxvMSg

Leave A Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *