Chứng chỉ B Tin học

0
944

CHỨNG CHỈ B TIN HỌC QUỐC GIA

(Microsoft Access)

ccb_icon

Mục tiêu: học viên được trang bị kiến thức về sử dụng Access.

– Xây dựng và tổ chức Cơ sở dữ liệu với Microsoft  Access, tạo truy vấn (Query) và rút trích dữ liệu, tạo màn hình nhập liệu.

– Tạo dựng báo cáo, biểu đồ, xây dựng các điều khiển control,  menu, macro và mở báo biểu từ Form.

Đối tương: biết sử dụng vi tính

Nội dung:

– Giới thiệu về Access.

– Thiết kế bảng dữ liệu (table) và các ràng buộc toàn vẹn về dữ liệu( cột, khóa, bảng ) .

– Khai thác thông tin trong CSDL.

– Thiết kế biểu mẫu ( Form ).

– Thiết kế bảng báo cáo (Report).

– Sử dụng macro.

– Tạo Menu, thanh công cụ và một số tiện ích Access.

– Viết lệnh trong Module (ứng dụng ngôn ngữ Basic vào lập trình CSDL qua ADO/DAO

Hình thức học: trực tiếp trên máy, mỗi người 1 máy.

Thời gian: 75 tiết (25 buổi).

+ Sáng: 7h30 – 10h00 (2 , 4, 6 hoặc 3, 5, 7)

+ Chiều: 13h30 – 16h00 (2 , 4, 6 hoặc 3, 5, 7)

+ Tối: Từ 18h30 – 21h00 (2 , 4, 6 hoặc 3, 5, 7)

Học phí: trọn khóa 600.000đ (kèm tài liệu, không bao gồm lệ phí thi).

Chứng chỉ: Bộ giáo dục và đào tạo

                                                                                                                  Long xuyên. ngày 04 tháng 01 năm 2014

 

LEAVE A REPLY