GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ (CPO)

0
1368

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ (CPO)

Học phí:    …………………………… đồng/học viên/khóa

I.  Mục tiêu chương trình:

Cung cấp cho học viên các kiến thức:
–   Cung cấp kiến thức thức tư duy thực tiễn để học viên trở thành CPO chuyên nghiệp.
–   Kỹ năng áp dụng thực tế mà CPO cần trang bị.
–   Vận dụng kiến thức quản  lý và điều hành  nhân sự theo quan điểm quản trị nguồn nhân lực hiện đại.
–   Phương pháp làm việc khoa học. Nhận dạng những yêu cầu, thách thức trước tình hình đổi mới.
–   Ra quyết định về điều hành về nhân sự chuyên nghiệp và đột phá.

II.  Đối tượng theo học:

–  Giám đốc nhân sự, Trưởng/ Phó phòng tổ chứ Hành chính
–  Nhân sự, chuyên viên nhân sự.
–  Các cấp bậc quản lý trong tổ chức.
–  Cá nhân có hoài bảo trở thành CPO chuyên nghiệp.

III.  Phương pháp đào tạo và đội ngũ giáo viên:
–  Nội dung giảng dạy: lý thuyết kết hợp với thực hành các bài tập tình huống mang tính thực tiễn và khả năng ứng dụng cao vào công việc thực tế.
–  Phương pháp học: tạo điều kiện cho học viên thực hành các tình huống thực theo nhóm, có cơ hội chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm, trải nghiệm trong nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau.

IV.  Thời gian học – nơi cấp chứng chỉ:
– Thời gian:  20 buổi  – 02 tháng/khóa   – Các buổi chiều Thứ 7 –  cả ngày CN.
– Chứng chỉ:
+ 01 chứng chỉ do Hiệp hội các nhà Quản lý Quốc tế Anh Quốc cấp.
+ 01 chứng chỉ do Viện Kế toán & Quản trị Doanh nghiệp cấp.

V.  Hồ sơ nhập học:
–  Theo yêu cầu của Viện Kế toán & Quản trị Doanh nghiệp.

VI. Cơ sở vật chất:
– Phòng máy lạnh, máy chiếu, không gian yên tỉnh, đảm bảo tính tương tác giữa giảng viên và học viên cao. Không khí học thân thiện…

VII.  Nội dung đào tạo:

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

STT

CHUYÊN ĐỀ

BUỔI

TIẾT

1

 Xây dựng chân dung Giám đốc Nhân sự

1

4

2

 Chiến lược nguồn nhân lực

2

8

3

 Phân tích công việc

2

8

4

 Tuyển dụng nhân viên

1

4

5

 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

3

12

6

 Tổ chức và phát hoạt động của bộ phận nhân sự

1

4

7

 Văn hóa doanh nghiệp

2

8

8

 Pháp luật lao động

3

12

9

 Xây dựng và phát triển chính sách đãi ngộ

2

8

10

 Trao đổi kinh nghiệm CPO

1

4

11

 Bế giảng và giao lưu

1

4

Tổng cộng

20

80

LEAVE A REPLY