NGHỊ ĐỊNH 15/2022/NĐ-CP

Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo nghị quyết số 43/2022/QH15, …

Thông tư 40/2021/TT-BTC

Ngày 01/6/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT, …

NGHỊ QUYẾT SỐ 43/2022/QH15

Nghị quyết số 43/2022/QH15 Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng trong năm …