KHAI GIẢNG LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG DN VÀ KTT HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Thông báo khai giảng lớp Kế toán trưởng Doanh nghiệp và Kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp

Ngày khai giảng: 18.6.2022

Lịch học: Chiều thứ 7 và sáng chiều chủ nhật

Leave A Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *