KỸ NĂNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

0
808

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
KỸ NĂNG GIAO TIẾP – BÁN HÀNG VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Học phí: 2,000,000. thời gian học: 10 buổi
” Giao tiếp – bán hàng là một nghệ thuật”, nghệ thuật đó được thể hiện bằng kỹ năng bán hàng. Kỹ năng đó được đút kết nhiều năm và trở thành một môn học cần thiết trong thời gian ngày nay.

THỜI GIAN
 ( BUỔI)
NỘI DUNG NƠI CẤP BẰNG
Phần I. Khái quát về giao tiếp
1. Khái niệm về giao tiếp TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CẤP
2. Vai trò của giao tiếp
3. Những phương diện giao tiếp
Phần II. Khách hàng và sự thoả mãn Khách Hàng
4. Những áp lực chăm sóc Khách Hàng
5. Khách hàng và chăm sóc các loại khách hàng
6. Những yếu tố thoả mãn Khách Hàng
7. Những yếu tố cơ bản của một Dịch Vụ
Phần III. Các kỹ năng giao tiếp với Khách Hàng
8. Kỹ năng dùng ngôn ngữ và phi ngôn ngữ tiếp xúc Khách Hàng
9. Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại
10. Kỹ năng xã giao với Khách Hàng
11. Kỹ năng xử lý than phiền
12. Kỹ năng tìm hiểu tâm lý Khách Hàng
13. Kỹ năng gây thiện cảm với Khách Hàng
Phần IV. Quá trình bán hàng
14. Khái niệm về các kiểu bán hàng
15. Kiến thức và kỹ năng cần thiết của người bán hàng
16. 09 bước chào hàng
17. 07 bước bán hàng
Phần V. Chăm sóc Khách Hàng
18. Tầm quan trọng của việc Chăm Sóc Khách Hàng
19. Làm thế nào để Chăm Sóc Khách Hàng
20. Các bước chăm sóc cơ bản
21. Quản lí để chăm sóc Khách Hàng toàn diện
22. Các hướng đáp ứng trên sự mong đợi của Khách Hàng
23. Giành lại Khách hàng đã mất


LEAVE A REPLY