LỄ KHAI GIẢNG LỚP LẬP TRÌNH SCRATCH KHÓA 02

KHAI GIẢNG KHÓA TIN HỌC LẬP TRÌNH SCRATCH CƠ BẢN K02

Lịch học:

Sáng 3-5-7 ( từ 8h30 – 10h00)

Khóa học Lập trình Scratch tại KHAI TRÍ chính là môi trường học giúp các bé:

  • Làm quen với Tin học theo chương trình GDPT 2018
  • Hỗ trợ học sinh củng cố kiến thức để dự thi Tin học trẻ cấp Tiểu học

Với khóa học này, các bé sẽ được trang bị KỸ NĂNG CẦN THIẾT CHO TƯƠNG LAI:

  • Phát triển tư duy logic
  • Khuyến khích sự sáng tạo và tự thể hiện
  • Khả năng giải quyết vấn đề

Đặc biệt của khóa học tại Trung tâm:

  • Học tập cùng đội ngũ giảng viên hiện đang giảng dạy đào tạo học sinh giỏi cấp tỉnh tại các trường THPT chuyên
  • Lịch học linh hoạt
  • Môi trường học tập thân thiện và sáng tạo
  • Cung cấp tài liệu và công cụ học tập chất lượng

Leave A Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *