LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA HUFI VỚI TRUNG TÂM GDNN KHAI TRÍ

Sáng ngày 20/04/2022, tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM (HUFI) đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa HUFI với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Khai Trí nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác đào tạo Đại học, sau Đại học và các liên kết giữa trường và trung tâm.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa HUFI với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Khai Trí

Leave A Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *