LỄ MÍT TINH “NGÀY QUỐC TẾ VÀ NGÀY TOÀN DÂN PHÒNG CHỐNG MA TUÝ”

Sáng 26-6, Trung tâm đào tạo Khai Trí đã tham gia lễ mít- tinh hưởng ứng “ Ngày Quốc tế và ngày toàn dân phòng chống ma túy” do Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh tổ chức
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; đại diện Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03 về phối hợp hành động phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên 7 tỉnh, thành phố thuộc Cụm thi đua Nam Sông Hậu và gần 3.000 thanh niên, học sinh, sinh viên, lãnh đạo các sở, ban ngành và đông đảo tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh đã đến dự.
Với chủ đề “Cộng đồng chung tay hỗ trợ người nghiện ma túy”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình kêu gọi mọi tầng lớp Nhân dân hãy quan tâm, tìm hiểu, nhận thức đầy đủ về hậu quả, tác hại của tệ nạn ma túy, từ đó bảo vệ mình, con em và người thân trong gia đình. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, cảm hóa người nghiện ma túy, góp phần chung sức cùng chính quyền địa phương và tổ chức chính trị, đoàn thể xây dựng một xã hội lành mạnh không có tệ nạn ma túy.

Leave A Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *