LỊCH KHAI GIẢNG LỚP BÁO CÁO THUẾ THÁNG 06/2024

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP BÁO CÁO THUẾ THÁNG 06/2024

Lịch khai giảng dự kiến:

25.06.2024

Thời gian:

Tối 3, 5, 7

Sau khóa học, bạn nhận được gì:

  • Biết cách cân đối hóa đơn đầu ra và đầu vào để tối ưu chi phí thuế cho doanh nghiệp
  • Thành thạo cách sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế
  • Nắm vững quy trình, cách lập báo cáo thuế, quyết toán thuế
  • Nắm vững các văn bản pháp luật hiện hành liên quan đến thuế
  • Tự tin xử lý các vấn đề liên quan đến thuế
  • Tự tin giải trình và làm việc với cơ quan thuế khi được kiểm tra

Leave A Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *