LỊCH ÔN TẬP VÀ THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT – CƠ BẢN THÁNG 05/2024

LỊCH ÔN TẬP VÀ THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT – CƠ BẢN THÁNG 05/2024

Dự kiến ôn tập:

18/05/2024

Dự kiến ngày thi:

25/05/2024

Ai cần đăng ký ngay:

 • Người đang làm hồ sơ thi đầu vào công chức, viên chức
 • Giáo Viên các cấp cần chuẩn hóa Tiếng Anh – Tin Học
 • Cán bộ công nhân viên có nhu cầu nâng ngạch, nâng lương, chuyển ngạch, hoàn thiện hồ sơ
 • Hồ sơ đầu vào đầu ra của thạc sĩ, tiến sĩ,nghiên cứu sinh, chuyên viên, chuyên viên chính
 • Sinh viên cần hoàn thành chứng chỉ ra trường, cần hoàn thiện hồ sơ xin việc vào cơ quan nhà nước

Tại sao bạn còn ngập ngừng chưa đăng ký thi chứng chỉ ngay bây giờ?

 • Cam kết Đầu Ra chất lượng
 • Chứng chỉ CHUẨN 100%, phôi do Bộ GD&ĐT cấp
 • Tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ uy tín số 1
 • Cấp chứng chỉ ĐÚNG THỜI HẠN
 • Hỗ trợ tài liệu ôn tập CHUẨN – thi ĐẠT kết quả cao
 • Tỉ lệ đạt cao

Leave A Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *