TRỤ SỞ CHÍNH HỆ THỐNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHAI TRÍ

LIÊN HỆ TRỰC TIẾP TẠI TRUNG TÂM

Địa chỉ:

Số 223, Ung Văn Khiêm, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

LIÊN HỆ THÔNG QUA SỐ ĐIỆN THOẠI

LIÊN HỆ THÔNG QUA MẠNG XÃ HỘI VÀ EMAIL

Zalo:

0981611141

Facebook:

facebook.com/khaitriag.edu.vn

Zalo:

0867852853

Email:

khaitriag@gmail.com