LIÊN HOAN ĐỘI NHÓM TUYÊN TRUYỀN CA KHÚC CÁCH MẠNG TỈNH AN GIANG

Căn cứ kế hoạch số 39-KHPH/TĐTN-SVHTTDL, ngày 28.12.2016 của Ban Thường Vụ Tỉnh Đoàn An Giang về việc tổ chức ” Liên hoan đội, nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng tỉnh An Giang năm 2017″.
Nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả các đội, nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng từ cơ sở trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, giáo dục đạo đức, lối sống và định hướng thẩm mỹ âm nhạc cho thanh niên. Đồng thời, đây cũng là đợt tuyên truyền sâu rộng và thiết thực của tuổi trẻ Khối Doanh Nghiệp
Tối ngày 07.08.2017 sinh viên Trung Tâm Đào tạo Khai Trí phối hợp hỗ trợ Đoàn Khối Doanh Nghiệp hoàn thành xuất sắc phần thi của mình trong cuộc thi ” Liên hoan các đội, nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng tỉnh An Giang năm 2017″.

Leave A Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *