THÔNG BÁO NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

0
721

THÔNG BÁO

Lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10/3 Âm lịch)

Theo kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016 và quy định về các ngày lễ lớn, Trung tâm thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương như sau:

1. Đối tượng nghỉ Lễ: Tất cả Học sinh, Sinh viên, giáo viên, giảng viên cán bộ nhân viên thuộc trung tâm.

2.Thời gian nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10/3 Âm lịch):

  • – Thời gian nghỉ: thứ 7 ngày 16/4/2016, thứ 2 ngày 18/4/2016.
  • – Ngày 19/4/2016 (thứ ba) cán bộ nhân viên làm việc bình thường, HSSV đi học theo thời khóa biểu.

3. Tổ chức thực hiện:

Để thực hiện tốt lịch nghỉ Lễ, Ban Giám đốc trung tâm yêu cầu Trưởng, phó các phòng, GVCN liên quan có trách nhiệm thông báo và nhắc nhở HSSV trở lại học tập theo đúng nội dung thông báo trên.

Giám đốc

(đã ký)

Nguyễn Thanh Dũng

LEAVE A REPLY