TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG 05/2024

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG

Lợi ích từ khóa học:

  • Cơ hội thăng tiến trong công việc;
  • Chương trình đào tạo 100% giảng viên có học vị tiến sĩ trở lên và có nhiều kinh nghiệm trong công tác giảng dạy sau đại học
  • Cơ hội giao lưu, mở rộng mối quan hệ từ các học viên cùng khóa học
  • Thời gian học linh hoạt cho người đi làm.

Hình thức đào tạo:

Học online

Thi tập trung tại An Giang

Cách thức xét tuyển:

XÉT TUYỂN (Không thi tuyển)

Hình thức đào tạo chính quy, thời gian đào tạo 2 năm

Thời gian tuyển sinh:

Hạn chót nhận hồ sơ: 02/05/2024

Dự kiến khai giảng: 01 -06/07/2024

Hồ sơ dự tuyển Thạc sĩ Quản lý Công:

https://khaitriag.edu.vn/bieu-mau-ho-so-lop-thac-sy-quan-ly-cong/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR125XSMdyniN016Rnh6XSEHEk3r_s8zL3Fu76qxAcvTpPaNA7QZsTifaBU_aem_AeZSsjQPEuY7hikhzmH2AF6NDpXDYVYMjDiZzCqUWiODXNSDU2nYnYEn_OVUwR03wMDyWWCEZe48QRQ3fH1qV0x9

Link đăng ký dự tuyển:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScs9rIUVUYPUCoXGEeC5KFfc-uxr1sZs6QuXnnuNEFD6kViMg/viewform

Leave A Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *