XEM ĐIỂM NÔNG NGHIỆP NAM BỘ

0
750

LỚP BẢO VỆ THỰC VẬT KHÓA 1
1CĐN-Va:
– Điểm Học kì 1,2 Năm 2013-2014
– Điểm Học kì 3 Năm 2014-2015
 1CĐN-Vb:
– Điểm Học kì 1,2 Năm 2013-2014
– Điểm Học kì 3 Năm 2014-2015
2CĐN-V:
– Điểm Học kì 1,2 Năm 2013-2014
– Điểm Học kì 3 Năm 2014-2015
LỚP BẢO VỆ THỰC VẬT KHÓA 2
3CĐN-Va:
Điểm Học kì 1
– Điểm Học kì 2
– Điểm Học kì 3

3CĐN-Vb:
– Điểm Học kì 1
– Điểm Học kì 2
– Điểm Học kì 3

3CĐN-Vc:
– Điểm Học kì 1
– Điểm Học kì 2
– Điểm Học kì 3

3CĐN-Vd:
– Điểm Học kì 1
– Điểm Học kì 2
– Điểm Học kì 3

LỚP CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM  1

LEAVE A REPLY